The following puppetry films, digital sketchbooks and individual ‘lockdown life’ films were made over 10 weeks as a  replacement for our usual live, public puppetry performances. The group of 26 students, a mix of BA1, BA2 and MA were divided into one of 6 ‘animal groups’ collaborating digitally from home. Students spent the first 5 weeks researching and developing designs, maquettes and storyboards and the second half of the project refining puppets, filming and editing.

Crëwyd y ffilmiau pypedwaith, brasluniau digidol a’r ffilmiau am ‘y meudwyo mawr’ canlynol dros gyfnod o 10 wythnos pan fyddem fel arfer yn creu ein perfformiadau pypedwaith byw.  Rhannwyd y grŵp o 26 myfyriwr, cymysgedd o BA1, BA2 ac MA i mewn i 6 ‘grŵp anifeiliaid’ gan gydweithredu’n ddigidol o’u cartrefi.  Treuliwyd rhan cyntaf y prosiect yn ymchwilio a datblygu dyluniadau, maquettes a byrddau stori a’r ail hanner yn mireinio pypedau, ffilmio a golygu.

MAKINGOFTITLEPAGE2.jpg

Click on the links below student photos for individual films of puppet life in lockdown and sketchbook links.

LOCKDOWN LIFE